• Een authentieke makelaar in Amsterdam

Privacy verklaring De Graaf makelaars & taxateurs

In deze privacy verklaring leest u welke gegevens de Graaf makelaars & taxateurs vastleggen en hoe wij als makelaarskantoor met uw gegevens omgaan:

Indien De Graaf makelaars & taxateurs uw object verkoopt of verhuurt dan legt het kantoor de volgende gegevens vast:

 • Uw personalia, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres
 • Gegevens met betrekking tot uw object zoals:
  • Datum van aanmelding
  • Duur dat het object te koop of te huur heeft gestaan
  • Objectkenmerken, vraagprijs, WOZ waarde en kadastrale gegevens
  • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s
 • Bij het tot stand komen van een transactie de transactie gegevens zoals verkoop of verhuur prijs en de transactie datum
 • Alle overige informatie die u aan ons verstrekt

De Graaf makelaars & taxateurs is u van dienst bij de aankoop of huur van een object dan kunnen onderstaande gegevens worden verzameld en gebruikt door het kantoor:

 • Uw personalia, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres
 • We nemen uw wensen rondom de te zoeken woning op, uw zoekprofiel.
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen
 • Bij het tot stand komen van een transactie de transactie gegevens zoals koop of huur prijs en de transactie datum
 • Alle overige informatie die u aan ons verstrekt

Indien u een object koopt of huurt van een persoon die gebruik maakt van de diensten van de Graaf Makelaars & taxateurs, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens van u vast:

 • Uw personalia, leeftijd, gezinssamenstelling, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres
 • Gegevens met betrekking tot het object dat u heeft aangekocht of gehuurd. Zoals Objectkenmerken en transactie gegevens.
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt

De Graaf makelaars & taxateurs gebruiken deze gegevens om de bemiddelingsopdrachten die personen het makelaarskantoor verlenen uit te kunnen voeren.

De verzamelde gegevens worden door De Graaf makelaars & taxateurs onder andere gebruikt om:

 • Promotionele acties zoals het adverteren van uw object op Funda, NVM database, de website van De Graaf makelaars & taxateurs en in brochures
 • Bij het uitvoeren van taxaties kan uw object gebruikt worden als referentie object
 • Indien het makelaarskantoor haar dienstverlening wenst te verbeteren d.m.v. rapportages en analyses
 • Het versturen van nieuwsbrieven/mail met informatie over de diensten en producten van De Graaf makelaars & taxateurs (indien ongewenst, dan kunt u zich afmelden bij ons)

Als u De Graaf makelaars & taxateurs inschakelt bij de aankoop of aan huur van een object, dan zullen uw gegevens worden gebruikt om:

 • U meer informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Voor het opstellen van de koopovereenkomst, opdracht tot dienstverlening en taxatierapport

Indien u een object koopt van een persoon die gebruik maakt van de diensten van De Graaf makelaars & taxateurs dan zullen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Het opstellen van de koopovereenkomst, leveringsakte en taxatierapport
 • Indien u het makelaarskantoor verzoekt om advies

Beveiliging en bewaartermijn

De Graaf makelaars & taxateurs zorgt ervoor dat uw gegevens worden beveiligd. uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan De Graaf makelaars & taxateurs onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy, neem dan contact met ons op.